Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem sklepu internetowego DriftSHOP.pl jest firma "RWD Power" z siedzibą w Długołęce, kod pocztowy 55-095, ul. Chabrowa 11, tel. 791 040 802.
Firma "RWD Power" jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 200621 i posiada numer REGON: 390430468, NIP:691-219-99-68.
Firma "RWD Power" zwana dalej SPRZEDAJĄCYM prowadzi sprzedaż wysyłkową za pomocą sklepu internetowego DriftSHOP.pl

KUPUJĄCY przed zakupem powinien zapoznać się z aktualną wersją regulaminu.
Treść sklepu internetowego DriftSHOP.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jest tylko zaproszeniem do zawarcia umowy.
Przed złożeniem zamówienia Klient ma prawo negocjacji oraz indywidualnego uzgodnienia wszelkich punktów zawieranej ze sprzedającym umowy.
Negocjacje te mogą być prowadzone w formie pisemnej, elektronicznie za pomocą e-maila, bądź telefonicznie. W przypadku rezygnacji Klienta z przeprowadzenia indywidualnych negocjacji, zawarcie umowy odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

II. TOWARY
1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).

III. CENY
1. Ceny wyrażone są w PLN.
2. Ceny produktów w sklepie są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT). Informacyjnie, mniejszym drukiem podana jest również cena NETTO oraz wysokość podatku VAT.

IV. PŁATNOŚĆ
1. Formy płatności:
- przedpłata (przelew) na konto bankowe SPRZEDAJĄCEGO:
RWD POWER
ul. Chabrowa 11
55-095 Długołęka
03 2490 0005 0000 4500 1132 3910 (Alior bank)
- płatność gotówką u kuriera (wysyłka "za pobraniem")
- zapłata gotówką przy odbiorze towaru na miejscu w siedzibie firmy

V. ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem realizacji zamówienia przez sklep internetowy jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej.
2. W przypadku wysyłania zamówienia, wraz z zamówionym towarem, w przesyłce wysyłany jest dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny lub faktura VAT - w zależności od życzenia klienta).

VI. FORMA DOSTAWY

1. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem kuriera
2. Koszt przesyłki pokrywa KUPUJĄCY, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej.

VII. ZWROT TOWARU
1. KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni, od dnia wydania bądź dostarczenia towaru
2. Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać tutaj, wydrukować i wypełnić.
3. W przypadku zwrotu KUPUJĄCY zobowiązany jest do odesłania zakupionych produktów wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
4. Po weryfikacji stanu zwróconego towaru SPRZEDAJĄCY przeleje zapłacone pieniądze na wskazane przez KUPUJĄCEGO konto bankowe lub adres.
5. Towar należy odesłać na adres siedziby firmy "RWD POWER" wskazany we wstępie regulaminu.

VIII. WARUNKI REKLAMACJI
1. Towar zakupiony w sklepie internetowym DriftSHOP.pl jest fabrycznie nowy i jest objęty 2-letnią gwarancją producenta.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, należy towar odesłać wraz z paragonem lub kserokopią faktury i opisem wady po wypełnieniu formularza na adres siedziby firmy podany w niniejszym Regulaminie.
3. W ciądu 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, sklep ustosunkuje się do niego pisemnie.
4. Wadliwy produkt zostanie odesłany do producenta, który zadecyduje o zasadności roszczeń.
5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostaje niezwłocznie wymieniony na nowy lub zwracana jego cena łącznie z kosztami wysyłki.

IX. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel sklepu www.DriftSHOP.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych KUPUJACEGO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych  i zobowiązuje się nie udostępniać innym podmiotom bez zgody KUPUJĄCEGO.
2. Sklep internetowy DriftSHOP.pl NIE TWORZY BAZY DANYCH KLIENTÓW w swoich mechanizmach. Sklep nie wymaga (oraz nie umożliwia) rejestracji KUPUJACEGO podczas dokonywania zamówienia. Dane osobowe użyte są tylko do zrealizowania zamówienia lub zrealizowania zwrotu towaru. Dane są rejestrowane tymczasowo w formularzu i WYKASOWANE natychmiast po zrealizowaniu zamówienia lub obsłużeniu zwrotu towaru. Właściciel sklepu nie tworzy bazy danych klientów oraz nie przechowuje danych osobowych poza wyjątkami opisanymi w punktach 2, 8 i 9.
3. ADMINISTRATOREM danych osobowych KUPUJĄCEGO, których przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji zamówienia sklepu internetowego jest SPRZEDAJĄCY. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie przekazane SPRZEDAJĄCEMU dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KUPUJĄCY wyraził zgodę. Jeśli KUPUJĄCY nie poda danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, może nie być możliwe zrealizowanie zamówienia.
4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz pełną realizację uprawnień KUPUJĄCEGO, które wynikają z rozporządzenia RODO. KUPUJĄCY ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania całkowitego ich usunięcia (jeśli nie  jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. KUPUJĄCY może to zrobić wysyłając odpowiednie żądanie na adres email sklepu. Należy precyzyjnie określić czego KUPUJACY oczekuje od SPRZEDAJĄCEGO (wprowadzenia zmian lub usunięcia danych).
5. W czasie realizacji zamówienia, KUPUJĄCY ma prawo otrzymać swoje dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony SPRZEDAJĄCEGO, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to możliwe technicznie, KUPUJĄCY może zażądać od SPRZEDAJĄCEGO przesłania danych KUPUJACEGO bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy. Głównie chodzi o sytuację, gdy KUPUJĄCY nie uregulował wszystkich należności wobec SPRZEDAJĄCEGO.
7. Do obsługi zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, email. Dodatkowo dla firm - nazwa firmy oraz nr NIP.
8. W przypadku, gdy towary zamawiane są drogą wysyłkową, dane osobowe klienta, które są konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłek przekazywane są firmom kurierskim wraz z wysyłaną przesyłką.
9. Przepisy prawa wymagają od SPRZEDAJĄCEGO przetwarzanie i przechowywanie danych KUPUJĄCEGO dla celów podatkowych i rachunkowych (dane na fakturach).
10. Dane osobowe kupującego nie są udostępniane innym firmom, instytucjom ani osobom trzecim z wyjątniem przewoźników opisanych w punkcie 8 oraz do celów opisanych w punkcie 9.
11. Podsumowanie praw klienta dotyczących jego danych osobowych w związku z RODO:
- uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych klienta
- dostęp do informacji o danych osobowych KUPUJACEGO przetwarzanych przez SPRZEDAJĄCEGO
- uzyskanie informacji skąd dane KUPUJĄCEGO znalazły się w posiadaniu SPRZEDAJĄCEGO (jeżeli KUPUJACY ich samodzielnie nie przekazał)
- prawo do poprawienia danych przez KUPUJĄCEGO
- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych KUPUJĄCEGO przez SPRZEDAJĄCEGO
- prawo dostępu do danych osobowych KUPUJACEGO
- prawo do przeniesienia danych KUPUJACEGO na rzecz innego administratora
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych KUPUJĄCEGO
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
2. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje i uwagi związane funkcjonowaniem sklepu pocztą lub e-mailem na adresy podane w zakładce Kontakt.
3. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
4. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłacznie w celu identyfikacji.