Formularz zwrotu towaru

UWAGA!
Przed odesłaniem towaru obowiązkowo należy skontaktować się z obsługą sklepu DriftSHOP.pl


Nr zamówienia

 

Imię i nazwisko lub
nazwa Kupującego

 

Adres Kupującego

 

Telefon kontaktowy

 Lista zwracanych towarów (bez kosztów usługi spedycyjnej):

Nazwa towaru

Ilość

Cena netto

Wartość całkowita brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przyczyna zwrotu - opis uszkodzenia:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................


Nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot pieniędzy (w standardzie NRB):

...................................................................................................................................

Nazwa i adres banku .......................................................................................................

Podpis Kupującego .............................................


* reklamacje i zwroty towarów będą rozpatrywane na podstawie regulaminu zamieszczonego na stronie www.DriftSHOP.pl.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę), oraz wypełniony formularz zwrotu towaru wraz z opisem uszkodzenia.
Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem bankowym.