Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem sklepu internetowego DriftSHOP.pl jest firma "RWD Power" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nyska 59-61, tel. 791 040 802.
Firma "RWD Power" jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 200621 i posiada numer REGON: 390430468, NIP:691-219-99-68.
Firma "RWD Power" zwana dalej SPRZEDAJĄCYM prowadzi sprzedaż wysyłkową za pomocą sklepu internetowego DriftSHOP.pl

KUPUJĄCY przed zakupem powinien zapoznać się z aktualną wersją regulaminu.
Treść sklepu internetowego DriftSHOP.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jest tylko zaproszeniem do zawarcia umowy.
Przed złożeniem zamówienia Klient ma prawo negocjacji oraz indywidualnego uzgodnienia wszelkich punktów zawieranej ze sprzedającym umowy.
Negocjacje te mogą być prowadzone w formie pisemnej, elektronicznie za pomocą e-maila, bądź telefonicznie. W przypadku rezygnacji Klienta z przeprowadzenia indywidualnych negocjacji, zawarcie umowy odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

II. TOWARY
1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).

III. CENY
1. Ceny wyrażone są w PLN.
2. Ceny produktów w sklepie są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT). Informacyjnie, mniejszym drukiem podana jest również cena NETTO oraz wysokość podatku VAT.

IV. PŁATNOŚĆ
1. Formy płatności:
- przedpłata (przelew) na konto bankowe SPRZEDAJĄCEGO:
RWD POWER
ul. Nyska 59-61
50-505 Wrocław
03 2490 0005 0000 4500 1132 3910 (Alior bank)
- płatność gotówką u kuriera (wysyłka "za pobraniem")
- zapłata gotówką przy odbiorze towaru na miejscu w siedzibie firmy

V. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia mogą być składane:
- przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.DriftSHOP.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu 791 040 802
- osobiście w siedzibie firmy
2. Warunkiem realizacji zamówienia przez sklep internetowy jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej.
3. W przypadku wysyłania zamówienia, wraz z zamówionym towarem, w przesyłce wysyłany jest dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny lub faktura VAT - w zależności od życzenia klienta).

VI. FORMA DOSTAWY
1. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem kuriera
2. Koszt przesyłki pokrywa KUPUJĄCY, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej.

VII. ZWROT TOWARU
1. KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni, od dnia wydania bądź dostarczenia towaru
2. Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać tutaj, wydrukować i wypełnić.
3. W przypadku zwrotu KUPUJĄCY zobowiązany jest do odesłania zakupionych produktów wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
4. Po weryfikacji stanu zwróconego towaru SPRZEDAJĄCY przeleje zapłacone pieniądze na wskazane przez KUPUJĄCEGO konto bankowe lub adres.
5. Towar należy odesłać na adres siedziby firmy "RWD POWER" wskazany we wstępie regulaminu.

VIII. WARUNKI REKLAMACJI
1. Towar zakupiony w sklepie internetowym DriftSHOP.pl jest fabrycznie nowy i jest objęty 2-letnią gwarancją producenta.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, należy towar odesłać wraz z paragonem lub kserokopią faktury i opisem wady po wypełnieniu formularza na adres siedziby firmy podany w niniejszym Regulaminie.
3. W ciądu 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, sklep ustosunkuje się do niego pisemnie.
4. Wadliwy produkt zostanie odesłany do producenta, który zadecyduje o zasadności roszczeń.
5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostaje niezwłocznie wymieniony na nowy lub zwracana jego cena łącznie z kosztami wysyłki.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel sklepu www.DriftSHOP.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych  i zobowiązuje się nie udostępniać innym podmiotom bez zgody zarejestrowanego.
2. Sklep internetowy DriftSHOP.pl nie wymaga (oraz nie umożliwia) rejestracji KUPUJACEGO w bazie danych sklepu podczas dokonywania zamówienia. Dane osobowe użyte są tylko do zrealizowania zamówienia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
2. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje i uwagi związane funkcjonowaniem sklepu pocztą lub e-mailem na adresy podane w zakładce Kontakt.
3. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
4. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłacznie w celu identyfikacji.